Požadavky na stroje

Stroj musí mít kvalitní uložení brousícího vřetene bez vůlí a s maximální axiální a radiální házivostí do 0,005 mm zajišťující minimální chvění při broušení. Chvění výrazně snižuje životnost kotouče a výkon broušení.

Pro kotouče v galvanické vazbě je zásadní upnutí v přesné kleštině bez házení, protože nejdou orovnat.HARDMAN, spol. s r.o. © 2021